Државниот инспекторат за шумарство и ловство изразува голема благодарност до комерцијална банка АД Скопје, за донирано службено возило Honda CR-V за потребите на инспекторатот.Во знак на благодарност, Државниот инспекторат за шумарство и ловство врачува Благодарница на Комерцијална банка АД Скопје.