Inspektorati Shtetëror pë Pylltari dhe  Gjueti, I përfaqësuar nga drejtori Fikri Aliti, nënshkroi memorandum bashkëpunimi me Fakultetin e Shkencave të Pylltarisë,të Arkitetkturës së Peizazhit dhe të Eko-inxhinierisë “Hans Em”,I përfaqësuar nga dekani prof.dr.Kiril Sotiroski.

Qëllimi I memoradumit për krijimin e kushteve për realizimin e projekteve të përbashkëta dhe bashkëpunimit praktik-aplikativ,si dhe me qëllim të thellimit të bashkëpunimit të ndërsjellë të dy institucioneve.

Memorandum za sorabotka – fakultet sumarski