ORGANOGRAMI I INSPEKTORIATIT SHTETËROR PËR PYLLTARI DHE GJUETI

 • Директор / Drejtori

  Директор / Drejtori

  • Сектор за инспекциски надзор во шумарството

   Сектор за инспекциски надзор во шумарството

   • Одделение за инспекциски надзор во шумарството

    Одделение за инспекциски надзор во шумарството

    Регион 1
   • Одделение за инспекциски надзор во шумарството

    Одделение за инспекциски надзор во шумарството

    Регион 2
  • Сектор за инспекциски надзор во ловството

   Сектор за инспекциски надзор во ловството

   • Одделение за инспекциски надзор во ловството

    Одделение за инспекциски надзор во ловството

    Источен регион
   • Одделение за инспекциски надзор во ловството

    Одделение за инспекциски надзор во ловството

    Западен регион
  • Сектор за правни и административни работи и управување со човечки ресурси

   Сектор за правни и административни работи и управување со човечки ресурси

   • Одделение за финансиски прашања (независна единица)

    Одделение за финансиски прашања (независна единица)

    • Одделение за правни и административни работи

     Одделение за правни и административни работи

    • Одделение за управување со човечки ресурси

     Одделение за управување со човечки ресурси