Државниот инспекторат за шумарство и ловство, претставуван од директорот Фикри Алити, потпиша меморандум за соработка со Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженерство „Ханс Ем“, претставуван од деканот проф.д-р Кирил Сотироски.

Целта на меморандумот е да се создадат услови за реализација на заеднички проекти и практично-апликативна соработка, како и со цел продлабочување на меѓусебната соработка на двете институции.Memorandum za sorabotka – fakultet sumarski