Потпишан меморандум за соработка

01/27/2023 - 10:00

На ден 26.01.2023 (четврток) се одржа состанок помеѓу Државниот инспекторат за шумарство и ловство преставувано од директорот Фикри Алити и јавнa установa национален парк Шар Планина преставувано од в.д директорот Ибрахим Дехари каде се потпиша меморандум за соработка заради овозможување услови за реализација на заеднички проекти и практично апликативна соработка.