Соопштенија

Меморандум за соработка

26.06.2023

Меморандум за соработка потпишаа Државниот инспекторат за шумарство и ловство претставуван од директорот Џемаил Јусуфи и Дирекцијата за заштита и спасување претставувана од директорот д-р Беким Максути.

Меморандум За Соработка

25.05.2023

Државен инспекторат за шумарство и ловство претставувано од в.д Директорот Џемаил Јусуфи склучија меморандум за соработка со Јавна Установа Национален Парк Пелистер претставувана од Директорот Осман Шукриу

Потпишан меморандум за соработка меѓу ДИШЛ и центарот за управување со кризи

02.02.2023

Денеска беше потпишан меморандум за соработка меѓу државниот инспекторат за шумарство и ловство и центарот за управување со кризи...

Државна изложба на ловечки трофеи 2022

28.11.2022

По пауза од 40 години, се одржа манифестацијата ,,ДРЖАВНА ИЗЛОЖБА НА ЛОВЕЧКИ ТРОФЕИ 2022 година

Професионална обука за надградување на знаењата на инспектори по шумарство и ловство

03.10.2022

Од страна на катедрата за заштита на растенијата и дрвото е извршена обука на инспекторите за шумарство при ДИШЛ, со цел - Надградување на знаењата...