Njoftime

Memorandum bashkëpunimi

26.06.2023

Memorandum bashkëpunimi është nënshkruar nga Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti, i përfaqësuar nga drejtori Xhemail Jusufi dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, përfaqësuar nga drejtori Dr. Bekim Maksuti.

Memorandum Bashkëpunimi

25.05.2023

Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe Gjuetisë i përfaqësuar nga ushtruesi i detyrës së drejtorit Xhemail Jusufi ka lidhur memorandum bashkëpunimi me Institucionin Publik Parku Kombëtar Pelister i përfaqësuar nga drejtori Osman Shukriu.

Është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi ndërmjet ISHPGJ dhe qendrës së menaxhimit të krizave

02.02.2023

Sot,u nënshkrua memorandum bashkëpunimi ndërmjet inspektoratit shtetëror për pylltari dhe gjueti dhe qendrës për menaxhimin me kriza

Ekspozita shtetërore e trofeve të gjuetisë 2022

28.11.2022

Pas një pushimi prej 40 vjetësh u mbajt manifestimi “EKSPOZITA SHTETËRORE E TROFËVE TË GJUETISË 2022”

Trajnime profesionale për ngritjen e njohurive të inspektorëve të pylltarisë dhe gjuetisë

03.10.2022

Departamenti i mbrojtjes së bimëve dhe drurit ka kryer trajnimin e inspektorëve të pylltarisë pranë ISHPGJ, me qëllim - Përmirësimin e njohurive...