Државниот инспекторат за шумарство ги воведе променетото име и двојазичноста

10/03/2017 - 10:10

Државниот инспекторат за шумарство и ловство веќе ја воведе двојазичноста. Истовремено, официјално почна да го користи и називот Северна Македонија“.

На новите обележја на Државниот инспекторат, Северна Македонија“ е напишано на македонски и албански јазик.