Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë implementoi emrin e ndryshuar dhe dygjuhësinë

03.10.2017

Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe Gjuetisë tashmë ka futur dygjuhësinë. Në të njëjtën kohë filloi të përdoret zyrtarisht edhe emri “Maqedonia e Veriut”.
Në tabelat e reja të Inspektoratit Shtetëror është shkruar “Maqedonia Veriore” në gjuhën maqedonase dhe shqipe.