Конкурси

Потпишан меморандум за соработка

27.01.2023

На ден 26.01.2023 (четврток) се одржа состанок помеѓу Државниот инспекторат за шумарство и ловство преставувано од директорот Фикри Алити и јавнa установa национален парк Шар Планина...

Професионална обука за надградување на знаењата на инспектори по шумарство и ловство

03.10.2022

Од страна на катедрата за заштита на растенијата и дрвото е извршена обука на инспекторите за шумарство при ДИШЛ, со цел - Надградување на знаењата...

Државниот инспекторат за шумарство ги воведе променетото име и двојазичноста

03.10.2017

Државниот инспекторат за шумарство и ловство ја воведе двојазичноста. Истовремено, официјално почна