Trajche Angelov

Departamenti për Mbikëqyrjen e Inspektimit të Pylltarisë
Udhëheqës I departamentit regjional
Inspektor i lartë
Shkup