Memorandum bashkëpunimi

26.06.2023
Memorandum bashkëpunimi është nënshkruar nga Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti, i përfaqësuar nga drejtori Xhemail Jusufi dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, përfaqësuar nga drejtori Dr. Bekim Maksuti.

Memorandum Bashkëpunimi

25.05.2023
Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe Gjuetisë i përfaqësuar nga ushtruesi i detyrës së drejtorit Xhemail Jusufi ka lidhur memorandum bashkëpunimi me Institucionin Publik Parku Kombëtar Pelister i përfaqësuar nga drejtori Osman Shukriu.