Falënderim bankës komercijale sha Shkup

30.08.2022

Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti I shpreh Falënderim bankes Komercijale SHA Shkup,për një donacion të automjetit zyrtarë Honda CR-V për nevoja të inspektoratit.

Në shenjë mirënjohjeje,Inspektorati Shtetëror për Pylltari dhe Gjueti I dorëzon Certifikatë Mirënjohje bankës Komercijale SHA Shkup.

Galeria