Одржана е обука на тема ”Борба против илегални шумски активности”

12/07/2022 - 10:00

Во заедничка соработка со американската амбасада во Република Северна Македонија, претставувана од г-дин Фил Хаф (Специјален агент на шумарска служба на САД) одржана е обука на државните инспектори за шумарство и ловство на тема ”Борба против илегални шумски активности”.

Gallery