U mbajt një trajnim me temën “Lufta kundër veprimtarive të paligjshme pyjore”

07.12.2022

Në bashkëpunim të përbashkët me Ambasadën Amerikane në Republikën e Maqedonisë së Veriut, përfaqësuar nga z. Phil Huff (Agjent Special i Shërbimit Pyjor të SHBA-së), u mbajt sesion trajnimi për inspektorët shtetërorë të pylltarisë dhe gjuetisë me temë "Lufta kundër aktiviteteve ilegale pyjore".

Galeria