Одржана е обука на тема ”Борба против илегални шумски активности”

07.12.2022

Во заедничка соработка со американската амбасада во Република Северна Македонија, претставувана од г-дин Фил Хаф (Специјален агент на шумарска служба на САД) одржана е обука на државните инспектори за шумарство и ловство на тема ”Борба против илегални шумски активности”.

Галерија