Nënshkruhet memorandum për bashkëpunim me Fakultetin e Pylltarisë

21.09.2022

Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe Gjuetisë, i përfaqësuar nga drejtori Fikri Aliti, nënshkruan memorandum bashkëpunimi me Fakultetin e Shkencave Pyjore, Arkitekturës së Peizazhit dhe Eko-Inxhinierisë “Hans Em”, përfaqësuar nga Dekani Prof. Dr Kiril Sotiroski.